Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Vásárlási feltételek

www.szunyoghorgaszbolt.hu
 
Általános Szerződési Feltételek
 
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási 
kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával 
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken 
rendelkezésére állunk.
 
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.szunyoghorgaszbolt.hu) és 
aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a 
következő weboldalról: http://szunyoghorgaszbolt.hu/aszf és letölthető, továbbá 
bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://szunyoghorgaszbolt.hu/aszf.pdf
 
 
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
 
A szolgáltató neve: Meződi Erdő-Terv Kft. (Szúnyog Horgászbolt horgászáruház és a 
www.szunyoghorgaszbolt.hu internetes áruház üzemeltetőjekánt)
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 8800 Nagykanizsa 
Kalmár u. 7.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szunyoghorgaszbolt.hu
Cégjegyzékszáma: 20-09-067216
Adószáma: 13701725-2-20
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +3693510263
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 
Webáruház működéséhez: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 4028 Debrecen, Kassai út 129.; info@shoprenter.hu
Levelezés tárhelyszolgáltatója: Magex Solutions Kft. 1133 Budapest Váci u. 76. 
info@magex.hu
 
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen 
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. 
tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre 
külön kikötés nélkül is irányadók.
 
2.2. A jelen Szabályzat 2019. 01. hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig 
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a 
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal 
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával 
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, 
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált 
felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a 
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely 
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének 
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely 
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
 
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
 
3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, 
hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató 
feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 
3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait 
megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más 
személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés 
semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más 
nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, 
hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
 
3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó 
a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a 
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 
 
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
 
4.1. A megjelenített termékek online, személyesen vagy telefonon rendelhetők 
meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, 
tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz 
szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 
4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a 
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek 
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk 
felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete 
miatti különbözőség miatt.
 
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen 
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 
 
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a 
Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék 
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, 
esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a 
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja 
a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat 
vásárlási szándékától. 
 
4.5. Hibás ár különösen: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült 
árától legalább egy nagyságrenddel eltérő ár; a termék közismert, 
általánosan elfogadott vagy becsült árától legalább 30%-al eltérő ár, a 
termék beszerzési áránál alacsonyabb ár, amennyiben ezt Szolgáltató 
igazolni tudja.
 
4.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi 
és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie 
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a 
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és 
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk 
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek 
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés 
semmis szerződésnek tekintendő.
 
 
5. RENDELÉS MENETE
 
5.1. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Regisztráció 
esetén a rendszer adatai alapján a későbbiekben kényelmesebb felhasználást 
tesz lehetővé.
 
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor 
megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 
5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, 
kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket 
vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” 
ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a 
„frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
 
5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, 
melynek típusai a következők:
 
5.5.1. Fizetési módok:
 
Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a 
Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru 
átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató 
üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti 
meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar 
forintban (HUF) van lehetőség. A Szolgáltat üzlethelységében bankkártyás 
fizetésre is lehetőség van.
 
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül 
kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés 
végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) 
átvételekor.
 
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló 
e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg 
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó 
jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 
 
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét 
online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi 
szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül – ennek kidolgozása 
folyamatban van.
 
5.5.2. Szállítási költség:
 
A szállítási költség utánvétes fitzetési mód esetén 35000 Ft alatt 1600 Ft, 
34999 Ft megrendelés felett ingyenes. Előre utalás esetén (kérjük, csak az 
utalás részleteit tartalmazó mail megérkezése után utaljon!) 35000 Ft alatt 
1000 Ft, 34999 Ft felett 0 Ft. 
20 kg-nál nehezebb csomag esetén egyedi díjszámítást alkalmazunk. A 
szállítási díjról ebben az esetben külön értesítést küldünk.
 
5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy 
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése 
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. 
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy 
elállhat a szerződéstől.
 
5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél 
alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a 
jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot 
kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt 
esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén 
a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt 
Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-
17 óra közötti időszakban. 
 
5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra 
kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer 
ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a 
megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel 
kapcsolatos kívánságát.
 
5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége 
keletkezik.
 
5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása 
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a 
bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár 
tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a 
megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban 
található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt 
mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” 
gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található 
termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a 
Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok 
javítására/törlésére. 
 
5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást 
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől 
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 
legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az 
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A 
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, 
illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé 
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás 
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott 
meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt 
nem tud üzenetet fogadni.
 
5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás 
csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés 
akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata 
visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a 
megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
 
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
 
6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés 
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés 
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 
napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben 
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a 
megrendelését. 
 
6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon 
belül. Olyan termékek esetén, melyek nincsenek raktárkészletünkön, 21 
napon belül.
 
6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának 
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére 
köteles.
 
6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog 
vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a 
vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A 
kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót 
a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 
6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának 
hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését 
követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a 
vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 
6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. 
Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől 
elállni.
 
6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás 
felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és 
nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 
6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert 
a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről 
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett 
összeget haladéktalanul visszatéríteni. 
 
7. ELÁLLÁS JOGA
 
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá 
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a 
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás 
nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen 
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási 
jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés 
megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon 
belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e 
tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 
7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap 
elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól 
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 
7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja 
közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a 
vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 
7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának 
költségén kívül más költség nem terheli.
 
7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék 
esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére 
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó 
személyére szabtak.
 
7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
 
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul 
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát 
elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a 
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására 
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a 
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, 
és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor 
állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől 
számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy 
karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes 
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a 
fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések 
kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, 
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős 
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés 
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy 
határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, 
ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte 
meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott 
annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően 
elveszíti az elállási jogát.
 
7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét 
követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 
napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a 
szállítási díjat is.
 
7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal 
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód 
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől 
való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől 
számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy 
Szolgáltató címen leadni.
 
7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 
megküldenie 14 napon belül.
 
7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt 
visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben 
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt 
elküldi.
 
7.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, 
kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 
 
7.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon 
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos 
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 
7.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta 
az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, 
hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe 
venni.
 
7.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti 
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap 
segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban 
történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, 
telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai 
úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést 
fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat 
segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 
 
7.17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 
értékcsökkenésért felel.
 
7.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 
7.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 
7.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen 
Szabályzatban található elérhetőségeken.
 
7.21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő 
Felhasználókat illeti meg.
 
7.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a 
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
 
7.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:
 
7.23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási 
szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 
7.23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék 
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 
napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, 
email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax 
küldésének idejét veszi figyelembe.
 
7.23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 
címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől 
számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, 
amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem 
kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog 
gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő 
költségeket. 
 
7.23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon 
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos 
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a 
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 
7.23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő 
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből 
vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab 
kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 
8. Jótállás, szavatosság
 
      Hibás teljesítés
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel 
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi 
követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a 
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés 
időpontjában ismernie kellett.
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e 
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a 
fogyasztó hátrányára tér el.
 
Kellékszavatosság 
 
8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 
 
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai 
szerint. 
 
8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 
 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel 
élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó 
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más 
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást 
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére 
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben 
– a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra 
is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az 
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 
 
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két 
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
 
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági 
igényét. 
 
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó 
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető 
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban 
már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba 
már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
Termékszavatosság 
 
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – 
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 
 
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék 
kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 
8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor 
hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a 
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba 
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 
jogosultságát elveszti. 
 
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági 
igényét? 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját 
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell 
bizonyítania. 
 
8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági 
kötelezettsége alól? 
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági 
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta 
forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal 
időpontjában nem volt felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából 
ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot 
bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése 
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
Jótállás 
 
8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával? 
 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.
 
8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás 
alapján?
 
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó 
részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy 
annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 
Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
 
i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott 
jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - 
másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás 
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és 
a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; 
vagy
ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a 
kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással 
kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a 
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 
(...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által 
elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult 
érdekeit kímélve kell elvégezni.
 
8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
 
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, 
hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 
nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 
termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül 
megilletik. 
 
8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható 
élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 
 
8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan 
károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan 
kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő 
behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából 
keletkeztek.
 
8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, 
Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 
9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
 
9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a 
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 
 
9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, 
vagy akár csak nyugtával).
 
9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a 
Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 
9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről 
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 
9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátani.
 
9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének 
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – 
az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez 
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles 
értesíteni a fogyasztót.
 
9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig 
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 
 
 
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 
10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe 
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, 
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 
10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, 
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
 
10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, 
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való 
lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó 
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy 
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi 
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a 
későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú 
betartásához.
 
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
 
11. PANASZKEZELÉS RENDJE
 
11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a 
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben 
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak 
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy 
levél útján is közölheti. 
 
11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal 
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy 
másolati példányát átadja a vásárlónak. 
 
11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A 
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett 
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és 
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy 
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 
11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, 
illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos 
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok 
elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 
 
11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez 
fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
 
 
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-
500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 
451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető 
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 
4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető 
Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető 
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. 
em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-
180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 
 
 
11.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági 
eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje 
a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, 
ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok 
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása 
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére 
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő 
kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon 
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi 
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 
11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési 
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az 
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően 
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online 
honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 
11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség 
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető 
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy 
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara 
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés 
lehetőségének felajánlására terjed ki.
 
11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás 
nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében 
lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, 
amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
* az eljáró bíróságot;
* a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli 
állását;
* az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és 
azok bizonyítékainak előadásával;
* azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható;
* a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát 
amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 
12. ADATVÉDELEM
 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 
http://szunyoghorgaszbolt.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3
 
 
Nagykanizsa, 2019. 01.16. Meződi Erdő-Terv Kft.
Szúnyog Horgászbolt